วัดพระแก้ว พระอารามหลวง อัญเชิญพระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล หรือพระหยกเชียงราย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว เพื่อทำการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารหอพระหยก ซึ่งเป็นอาคารไม้สร้างมาตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา

โดยมีพระธรรมวชิราธิบดี เจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะและสรงน้ำพระหยกเชียงราย พร้อมด้วยพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา พระครูสุธีสุตสุนทร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระภาวนาโกศลเถร วิ. พระไพศาลประชาทร วิ. พระเถรานุเถระ จำนวน 9 รูป นายอภัย จันทนจุลกะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีอัญเชิญพระหยกเชียงรายประดิษฐานบนพระอุโบสถ
ขอเชิญร่วมจาริกบุญโบราณสถานเชียงแสน วันที่ 6 มีนาคม 2566

กำหนดการ
6.30 น. ออกจากวัดพระแก้ว (มีรถบริการไปยังวัดพระธาตุจอมกิตติ อาหารเช้า สวดมนต์เช้า ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ 9ล9)
9.00 น. ไปยัง วัดสวนสนุก วัดจอมสวรรค์ วัดจอมหมอก อาหารกลางวัน
12.00 น. ไปยัง วัดป่าสัก สาธยายธัมมจักกัปปวัฒนสูตร ฟังบรรยายพิเศษจาก พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
14.00 น. ไปยัง วัดเจดีย์หลวง ร่วมกันห่มผ้าพระเจดีย์
15.00 น. ไปสักการะ วัดพระธาตุสองพี่น้อง วัดพระธาตุเขียว และเดินทางกลับวัดพระแก้วโดยสวัสดิภาพ

* สิ่งที่ต้องเตรียม 1.ผ้ารองนั่ง 2.อาหาร น้ำดื่ม 3.เครื่องบูชา
รถออกจากหน้าวัดพระแก้ว เวลา 6.30 น.
(ท่านที่ไปรถส่วนตัว กรุณานำรถไปจอดที่หน้าวัดเจดีย์หลวงแล้วนั่งรถสองแถวไปวัดพระธาตุจอมกิตติ)

แจ้งความประสงค์ไปกับรถบัส 4 คันได้ที่
คุณ นิภาพรรษ์ (ปุ๊) โทร. 089-552-4002
คุณ ไพริน โทร. 086-923-0644

สอบถาม พระมหาพงค์ศักดิ์ โทร. 088-887-5264
สวัสดี ปี 2566 สวดมนต์ข้ามปี

ปีใหม่ส่งความสุข​ให้กันและกัน​ด้วยจิตเมตตาปรารถนา​ให้มีความสุข​สดชื่นสมหวัง​ ความรัก​ ความเมตตา ​แสดงออกทางกายวาจาจิตใจ​

ส่วนจะได้สุขสดชื่นสมหวังหรือไม่นั้น ย่อมเป็น​ไปตามเหตุปัจจัย​ มีกรรมคือการกระทำเป็น​ต้นของแต่ละบุคคล​ แท้จริงเราควรทำใจเป็นกลาง​ๆ​ ยิ้มรับได้ทั้งสุข​ทั้ง​ทุกข์​ พร้อมเผชิญ​ทั้งบวกและลบอย่างอาจหาญ สุขไม่แท้ทุกข์ไม่ถาวร​ ไม่หวั่นทุกข์​ไม่หลงสุข​ จะเก่าจะใหม่ชีวิตดำเนินไปด้วยจิตที่เป็นกลาง ตั้งมั่นเห็น​ตามความเป็นจริง

ธรรมะปีใหม่​ จาก​ พระครู​สุธี​สุ​ต​สุนทร​ เจ้าอาวาส​วัดพระแก้ว​
วัดพระแก้ว เชียงราย เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ ถนน ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 9.9 ตารางวา

วัดพระแก้ว เดิมชื่อ วัดป่าญะ หรือป่าเยี้ยะ เนื่องจากภายในบริเวณวัดมีไม้เยี้ยะซึ่งเป็นไม้ไผ่พันธ์พื้นเมืองชนิดหนึ่งคล้ายไม้ไผ่สีสุก ไม่มีหนามขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านนิยมนำไม้ชนิดนี้ ไปทาหน้าไม้หรือคันธนูและเรียกวัดนี้ว่าวัด "ป่าญะ" จนกระทั้งในปี พ.ศ.๑๙๗๗ ฟ้าผ่าองค์พระเจดีย์ พบพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองอยู่ภายใน จึงนำมาประดิษฐานไว้ในวิหาร ต่อมาปูนบางแห่งหลุดกะเทาะออก จึงกะเทาะปูนออกทั้งองค์พบพระแก้วมรกต มีพุทธลักษณะงดงามมากเป็นที่เลื่องลือโจษขานกันทั่วไป

การค้นพบพระแก้วมรกตในครั้งนั้น ทำให้วัดป่าญะ ได้รับการขนานนามใหม่ว่า "วัดพระแก้ว" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระแก้วมรกตได้ประดิษฐานยังสถานที่ต่างๆในหลายแห่ง ได้แก่ เชียงราย ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี จนในที่สุดประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งปัจจุบัน

Live ฟังสถานีวิทยุ FM 99.5

กิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ เจริญสมาธิภาวนา จะสวดมนต์ทุกวันเสาร์และวันสำคัญต่างๆ
วัดพระธาตุวังซาง มีพระธาตุสำคัญที่เป็นพระธาตุประจำมุมเมืองของเชียงราย ด้านทิศเหนือมีพระธาตุวังซาง ด้านทิศใต้มีพระธาตุดอยเขาควาย และทิศตะวันออกมีพระธาตุดอยสะเก็น
โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา เป็นศูนย์การศึกษาการเรียนรู้การสอน เพื่อขยายโอกาสและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร
FM 99.50 mhz สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเชียงราย เพื่อเผยแผ่ธรรมะ ข่าวสารการอบรมการปฏิบัติธรรม และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่วัดดอยเทพนิมิตทำเนียบพระภิกษุ วัดพระแก้ว ๒๕๖๕

แผนที่วัดพระแก้ว

19 หมู่ที่ 1 ถนน ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เชียงราย เชียงราย 57000

close(); ?>