วัดพระแก้วที่เชียงราย
วัดพระแก้ว เชียงราย เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ ถนน ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 9.9 ตารางวา

วัดพระแก้ว เดิมชื่อ วัดป่าญะ หรือป่าเยี้ยะ เนื่องจากภายในบริเวณวัดมีไม้เยี้ยะซึ่งเป็นไม้ไผ่พันธ์พื้นเมืองชนิดหนึ่งคล้ายไม้ไผ่สีสุก ไม่มีหนามขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านนิยมนำไม้ชนิดนี้ ไปทาหน้าไม้หรือคันธนูและเรียกวัดนี้ว่าวัด "ป่าญะ" จนกระทั้งในปี พ.ศ.๑๙๗๗ ฟ้าผ่าองค์พระเจดีย์ พบพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองอยู่ภายใน จึงนำมาประดิษฐานไว้ในวิหาร ต่อมาปูนบางแห่งหลุดกะเทาะออก จึงกะเทาะปูนออกทั้งองค์พบพระแก้วมรกต มีพุทธลักษณะงดงามมากเป็นที่เลื่องลือโจษขานกันทั่วไป

การค้นพบพระแก้วมรกตในครั้งนั้น ทำให้วัดป่าญะ ได้รับการขนานนามใหม่ว่า "วัดพระแก้ว" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระแก้วมรกตได้ประดิษฐานยังสถานที่ต่างๆในหลายแห่ง ได้แก่ เชียงราย ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี จนในที่สุดประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งปัจจุบันทำเนียบพระภิกษุ วัดพระแก้ว ๒๕๖๕

แผนที่วัดพระแก้ว

19 หมู่ที่ 1 ถนน ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เชียงราย เชียงราย 57000