ภาพกิจกรรม วัดพระแก้ว


สวดมนต์ปีใหม่ 2566
ปีใหม่ส่งความสุข​ให้กันและกัน​ด้วยจิตเมตตาปรารถนา​ให้มีความสุข​สดชื่นสมหวัง​ ความรัก​ ความเมตตา ​แสดงออกทางกายวาจาจิตใจ​

ส่วนจะได้สุขสดชื่นสมหวังหรือไม่นั้น ย่อมเป็น​ไปตามเหตุปัจจัย​ มีกรรมคือการกระทำเป็น​ต้นของแต่ละบุคคล​ แท้จริงเราควรทำใจเป็นกลาง​ๆ​ ยิ้มรับได้ทั้งสุข​ทั้ง​ทุกข์​ พร้อมเผชิญ​ทั้งบวกและลบอย่างอาจหาญ สุขไม่แท้ทุกข์ไม่ถาวร​ ไม่หวั่นทุกข์​ไม่หลงสุข​ จะเก่าจะใหม่ชีวิตดำเนินไปด้วยจิตที่เป็นกลาง ตั้งมั่นเห็น​ตามความเป็นจริง

ธรรมะปีใหม่​ จาก​ พระครู​สุธี​สุ​ต​สุนทร​ เจ้าอาวาส​วัดพระแก้ว​